Splošni pogoji nagradne igre »Osvoji Kärcherjev električni strgalec ledu EDI 4«

SPLOŠNI POGOJI

 

 1. Organizator nagradne igre je Podjetje TRG d.o.o., Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator).

 

 1. Nagradna igra poteka od 02.2021 do vključno 11.02.2021 (do 23.59).

 

 1. Posameznik sodeluje na način, da v terminu od 02.2021 do vključno 11.02.2021 do 23.59 všečka objavo ter v komentar pod objavo, objavljeno na Facebook strani Karcher TRG, zapiše komentar oz. misel, ki mora v stavku nujno vsebovati ime izdelka, ki ga podarjamo: Karcher EDI 4. Najbolj izvirno misel oz. komentar bomo nagradili. V nagradni igri ne morejo sodelovati zaposleni pri organizatorju.

 

 1. Nagradna igra poteka prek spletnega družbenega omrežja Facebook: https://www.facebook.com/KarcherTRG

 

 1. Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno s kakršnimkoli nakupom in ga organizator ne zaračunava.

 

 1. Nagradne igre ne sponzorira ali organizira Facebook. Prav tako nagradna igra ni na noben način povezan s Facebookom ali Instagramom.

 

 1. Udeleženci nagradne igre sami krijejo vse stroške Med stroške sodelovanja se med drugim uvrščajo:
  • strošek dostopa do interneta;
  • morebitni strošek prenosa podatkov z

 

 1. Vsak posameznik lahko k nagradni igri pristopi samo

 

NAGRADA

 

 1. Posamezni udeleženec nagradne igre lahko prejme največ eno

 

 1. Nagrada: Kärcher električni strgalec ledu EDI 4

 

 1. Razglasitev dobitnika nagradne igre bo 12 .02.2021.

 

 1. Nagrade niso zamenljive za drugo vrsto nagrade, izplačljive v gotovini ali prenosljive na tretje

 

OBVEŠČANJE NAGRAJENCEV

 

 1. Obvestilo o tem, da je bil udeleženec izbran, s pozivom, kaj mora organizatorju nagradne igre predložiti (ime in priimek, naslov, kraj bivanja, davčno številko), bo organizator poslal v komentar in privatno sporočilo izžrebancu, ki ga je sodelujoči podal na Facebook strani : https://www.facebook.com/KarcherTRG.

 

 1. S sodelovanjem v posamezni nagradni igri udeleženec soglaša, da ga v primeru izžrebanja organizator kot nagrajenca objavi na zidu Facebook profila in ob tem tudi označi (»tag«).

 

 1. Rezultati nagradne igre so dokončni. Pritožba nanje ni mogoča.

 

 

PREVZEM NAGRAD

 

 1. Udeleženec je kot nagrajenec upravičen do prevzema nagrade, če ga o nagradi v dogovorjenem roku obvesti organizator oziroma administrator spletne strani in/ali Facebook

 

 1. Nagrade so obdavčene po Zakonu o dohodnini. Nagrajenec je zavezanec za plačilo dohodnine v skladu z Zakonom o dohodnini (drugi prejemki, med katere spadajo tudi nagrade). Akontacijo dohodnine obračuna in odvede organizator nagradne

 

 1. Za prevzem nagrade mora nagrajenec ob pisnem pozivu organizatorja predložiti naslednje osebne podatke: ime in priimek, naslov, kraj bivanja, davčno številko. Če nagrajenec v sedmih dneh po datumu poslanega poziva ne predloži potrebnih podatkov, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila.

 

 1. Osebe, mlajše od 18 let, morajo za prevzem nagrade organizatorju predložiti pisno soglasje staršev ali zakonitega skrbnika hkrati s posredovanjem podatkov točke 17. pravilnika te nagradne igre. Pisno soglasje starši ali zakoniti skrbniki oblikujejo

 

VAROVANJE INFORMACIJ IN OSEBNIH PODATKOV

 

 1. Organizator kot upravljavec osebnih podatkov, spoštuje zasebnost udeležencev posamezne nagradne igre in se zavezuje, da bo z osebnimi podatki, pridobljenimi tekom nagradne igre, ravnal skrbno in jih varoval ter obdeloval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov sprejetim pri

 

 1. Udeleženec nagradne igre organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da do preklica udeleženca oziroma do izpolnitve namena obdelave podatkov vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko posredovanih osebnih podatkov za potrebe izvedbe nagradne igre v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Ul RS št. 86/04 in 67/07).

 

 1. Uporabniki podatkov so administrator spletne strani in/ali Facebook profila ter odgovorni za pošiljanje

 

KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE

 

 1. Udeleženci nagradne igre hkrati s Pogoji nagradne igre sprejemajo tudi pogoje in pravila Facebook skupnosti. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nespoštovanje pogojev uporabe Facebook skupnosti s strani udeležencev nagradne igre. Prav tako ne prevzema odgovornosti za kakršnekoli posledice, nastale kot rezultat objave prispevkov na Facebook

 

 1. Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagrade igre, če tako zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani

 

 1. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence sproti obveščal z objavami na Facebook profilu: https://www.facebook.com/KarcherTRG

 

 1. Vprašanja o zaupnosti in uporabi vaših osebnih podatkov oziroma željo po dodatnih informacijah v zvezi z nagradno igro naslovite na elektronski naslov: info@podjetje-trg.si

 

 

 

Ljubljana, 05.02.2021

Podjetje TRG d.o.o.