Hidravlične črpalke

Hidravlične črpalke so naprave, ki mehansko energijo pretvarjajo v hidravlično energijo delovne tekočine. Poznamo dve glavni skupini; v prvo spadajo črpalke z rotirajočimi deli(zobniške, vijačne, krilne in črpalke s profilnim rotorjem), v drugo pa črpalke z nihajočimi deli (aksialne in radialne batne črpalke). Najvažnejši podatki črpalk so volumenski pretok,specifični delovni volumen, tlak, teoretična moč, vrtilna hitrost in izkoristek.