Hidravlične cevi so fleksibilne in zelo uporabne cevi. Hidravlične cevi so sestavni del hidravličnih naprav, ki omogočajo navor, prožnost in fleksibilnost. Uporabljajo se v različnih industrijskih panogah, za pretok hidravličnih tekočin (goriva, nafte, bencina, maziv). Hidravlične cevi so lahko visokotlačne ali nizkotlačne, poznamo pa tudi gibke hidravlične cevi. Hidravlična tehnika je prav gotovo ključni element vašega stroja ali naprave, hidravlične cevi pa so njen nepogrešljivi sestavni del.