Splošno

Namen te politike zasebnosti, ki je sprejeta na podlagi veljavnih predpisov na področju varstva osebnih podatkov v Republiki Sloveniji in na podlagi Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: GDPR), je seznanitev kupcev, potencialnih kupcev ali obiskovalcev spletne strani www.podjetje-trg.si z nameni in podlago obdelave osebnih podatkov s strani družbe Podjetje TRG d.o.o. Ljubljana. V njej so zajete naslednje informacije:

 • katere podatke zbiramo,
 • na kakšni podlagi in za kakšen namen jih zbiramo,
 • čas hrambe posameznih vrst osebnih podatkov,
 • kako uporabljamo zbrane podatke,
 • pravice Posameznikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov,
 • kontakt za varstvo podatkov.

Vsi osebni in drugi podatki, ki jih bo uporabnik posredoval ob prijavi v spletno trgovino, kot tudi ob naročilu nakupa izdelkov, vključno z vsebino naročil, bodo varovani v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Upravljalec osebnih podatkov in spletne strani

Upravljavec osebnih podatkov in te spletne strani je družba Podjetje TRG d.o.o. Ljubljana, Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana, matična številka: 5004071000, davčna številka: SI 56119488 (v nadaljevanju: PODJETJE TRG / upravljavec / ponudnik), ki bo vaše osebne podatke obdeloval in uporabljal zakonito in samo za namene povezane z njegovim poslovanjem.

Veljavnost

Ta politika zasebnosti se nanaša na sedež in vse poslovne enote družbe PODJETJE TRG d.o.o. in vsa spletna mesta (vključno z vsemi sestavnimi deli in podstranmi) upravljavca, kot sledi:

Sedež in poslovne enote:

 • Podjetje TRG d.o.o., Celovška 150, 1000 LJUBLJANA
 • PE MARIBOR, Tržaška 65, 2000 MARIBOR

Spletne strani:

 • podjetje-trg.si
 • karcher-trg.si

Prav tako PZ velja za uporabnika, ko prvič obišče spletno mesto in pri vseh kasnejših obiskih ter za vsakega posameznika, stranko oz. naročnika (v nadaljevanju: posameznik), ki nam na kakršen koli način pošlje svoje osebne podatke v zvezi z našimi storitvami oz. dejavnostjo.

Osnovni pojmi

V tej PZ uporabljamo sledeče pojme:

 1. osebni podatki: pomeni katero koli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom;
 2. obdelava: pomeni vsako dejanje ali niz dejanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki ali nizi osebnih podatkov z avtomatiziranimi sredstvi ali brez njih (npr. zbiranje, beleženje, urejanje, strukturiranje, shranjevanje, spreminjanje, vpogled, uporaba, razkritje s posredovanjem, izbris ali uničenje itd.);
 3. obdelovalec: pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali drugo telo, ki obdeluje osebne podatke v imenu upravljavca;
 4. uporabnik spletne strani: je vsaka fizična oseba, ki uporablja oziroma obišče spletno stran podjetje-trg.si ali www.karcher-trg.si

Uporaba osebnih podatkov

Oblike sodelovanja

Naše storitve na spletni strani lahko uporabljate kot:

 • neznani uporabnik (v tem primeru bomo z vašim soglasjem ob obisku naših strani podatke zbirali preko piškotkov z namenom zagotavljanja boljše funkcionalnosti in uporabniške izkušnje, varnosti, štetja števila uporabnikov na spletnem mestu ter zagotavljanja nemotenega delovanja spletnih strani)
 • naročnik na e-novice (v tem primeru lahko naše storitve uporabljate kot neznani uporabnik, edini podatek, ki nam ga zaupate pa je le vaš elektronski naslov in izbira e-izdaje, ki jo želite prejemati na vaš naslov. Drugih podatkov o vas ne zbiramo. Na naše e-izdaje pa se lahko vedno odjavite (povezava do odjave je v vsakih e-novicah) in s tem izbrišete iz naših seznamov.
 • registrirani uporabnik www.karcher-trg.si
 • registrirani kupec www.karcher-trg.si
Kako pridobivamo podatke

Podatke o vas pridobivamo na več načinov, ko:

 • se registrirate kot naš uporabnik spletne trgovine
 • oddate naročilo
 • stornirate naročilo
 • se naročite na naše e-novice
 • pregledujete naše vsebine
 • ko objavite vprašanje, komentar ali oceno kateregakoli izmed naših izdelkov
 • ko nam posredujete različna vprašanja, povpraševanja, zahtevo za reklamacijo, vrnete izdelek, …
 • z nami komunicirate preko družbenih omrežij
 • pri servisiranju naprav Kärcher

Tehnične podatke pridobivamo avtomatično.

Kaj delamo s podatki o vas

Podatke o registriranih uporabnikih in kupcih ter nakupih zbiramo za:

 • zagotavljanje naših zakonskih obveznosti (na primer za vodenje finančnih in poslovnih knjig);
 • izvedbo vaših naročil (dostava naročene naprave, izdajanje računov);
 • profiliranje kupcev, ki omogoča prikaz potrebam posameznega kupca primernejših ponudb tako na spletnih straneh kot v naših e-novicah;
 • upravljanje odnosov z obstoječimi strankami in zagotavljanje izbranih storitev oz. izdelkov iz prodajnega programa;
 • analize poslovanja, planiranje, spremljanje statistik, obnašanja kupcev ter obiskovalcev in podobno, pri čemer so uporabljeni podatki anonimizirani;
 • tehnično vzdrževanje in razvoj spletne strani / spletne trgovine;
 • vodenje evidence strank;
 • vodenje evidence registriranih uporabnikov na spletni strani;
 • za izvedbo servisnih storitev naprav Kärcher; Lavor

Podatke o naročilih na naše e-novice zbiramo z namenom, da vam lahko na želeni naslov dostavimo izbrano e-novice.

Vprašanja, ki nam jih posredujete preko kontaktnih obrazcev ali e-naslovov, objavljenih na spletnem mestu, bomo uporabili izključno za pripravo odgovora na vprašanje ali morebitno razrešitev težave.

Upravljavec na spletni strani karcher-trg.si zbira, vodi, obdeluje in shranjuje naslednje podatke posameznika:

 • uporabniško ime;
 • ime in priimek;
 • naslov plačnika, naslov za dostavo (v kolikor se le-ta razlikuje od naslova plačnika), kontaktni podatki za dostavo in telefonska številka, način prevzema in dostave izdelkov, način plačila;
 • e-naslov;
 • podjetje oz. naziv pravne osebe (če je uporabnik/kupec pravna oseba);
 • naslov elektronske pošte (uporabniško ime);
 • geslo v šifrirani obliki;
 • kontaktno telefonsko številko;
 • država;
 • vnosi v nakupovalno košarico, zgodovina nakupov;
 • druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno vnese v obrazce oz. komentar v spletni trgovini;
 • druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno doda naknadno v svojem profilu;
 • podatki o uporabnikovih nakupih in izdanih računih (datum in kraj nakupa, kupljeni izdelki, cene kupljenih izdelkov, skupni znesek nakupa, način plačila, naslov za dostavo, številka in datum izdaje računa, oznaka osebe, ki je izdala račun, ipd.) ter podatki o reševanju reklamacij prodanih izdelkov;
 • podatki o vnosih v spletne obrazce (kontaktni obrazec, kjer posameznik vnese ime in priimek, e-naslov ter morebitne druge podatke po želji) – le-te uporabljamo, da vam podamo odgovor na vaše vprašanje / povpraševanje;
 • datum in čas registracije;
 • arhiv komunikacije;
 • morebitne druge podatke, ki jih posameznik kakorkoli posreduje ponudniku.

Pri plačilih s sistema Bankart z Visa/MasterCard vaših finančnih podatkov (številka kartice ipd.) ne vidimo, saj vse to uredite s Viso/MasterCardom (vidimo le e-naslov, ki ga uporabljate za prijavo v sistem Bankart). Ta nam samo sporoči, da je plačilo opravljeno.

Ponudnik ne odgovarja za pravilnost, popolnost in ažurnost podatkov, ki jih vnesejo uporabniki v obrazce oz. uporabniške profile.

Pri brskanju po naši spletni strani pridobivamo tudi naslednje informacije:

 • naslov IP, ki se uporablja za povezavo vašega računalnika z internetom,
 • vrsta in različica brskalnika,
 • nastavitev časovnega pasu, vrsta in različica dodatkov za brskalnik,
 • operacijski sistem in platforma,
 • informacije o napravi, vrsta mobilnega telefona, ki jo uporabljate, edinstvenega identifikatorja naprave, informacije o mobilnem omrežju, ki ga uporabljate, nastavitev časovnega pasu v napravi,
 • informacije o vašem obisku (prihod na našo spletno stran, obnašanje na spletni strani in odhod, storitve oz. prodajne izdelke, ki ste si jih ogledali ali iskali, čas odziva strani, napake pri prenosu, čas ogleda določene strani, informacije o medsebojnem delovanju strani, kot so pomikanje, kliki in nadzorovanje miške, vključno z datumom in časom.

Ponudnik na spletni strani uporablja »piškotke«, po katerih prepoznava uporabnike, vendar pa na ta način ni mogoča identifikacija uporabnikov, kar pomeni, da zgolj na podlagi tako zbranih podatkov ni mogoče ugotoviti imena in priimka in drugih identifikacijskih podatkov uporabnika.

Te podatke obdelujemo zaradi zaščite, nadzorom nad delovanjem ter izboljšavo naših spletnih strani ali omrežja, varstva pred zlorabami ali goljufijami ter izpolnitve drugih obveznosti.

Komunikacija preko elektronskih sredstev:

Z nami lahko kadarkoli stopite v stik bodisi preko e-naslova, kontaktne telefonske številke, faxa ali z uporabo drugih telekomunikacijskih virov (npr. facebook omrežje), kjer z vaše strani prejmemo kontaktne podatke (npr. e-mail, ime in priimek, telefonsko številko, v primeru povpraševanja / naročila pa tudi druge podatke kot so: naslov plačnika / za dostavo, način plačila). Ti osebni podatki nam omogočajo, da se odzovemo na vaše zahteve po informacijah, na primer o storitvah/izdelkih našega podjetja, da pripravimo ustrezne korake in ponudbo za storitev/ prodajnih naprav PODJETJE TRG, da se lahko odzovemo v primeru zahtev v okviru garancije ali servisa.

Prijava na e-novice:

Ob prijavi na e-novice vaše osebne podatke e-naslov in IP naslov uporabljamo, da vam lahko pošiljamo naše e-novice v katere so zajete informacije iz našega prodajnega programa.

Drugo:

Tukaj vpišite ali obdelujete še kakšne osebne podatke, kje in zakaj

Posredovanje osebnih podatkov

Družba PODJETJE TRG d.o.o. se zavezuje, da ne bo pod nobenim pogojem brez izrecnega dovoljenja posredovala osebnih oz. drugih podatkov tretji osebi oz. ne bo omogočila tretji osebi, da vpogleda v osebne oz. druge podatke stranke oz. uporabnika razen:

 • če, bi od nas to zahtevale državne oblasti, če je taka obveznost določena v zakonu ali za potrebe za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi;
 • za dostavo naročenega blaga, se nujno potrebni podatki za dostavo (številka naročila, ime in priimek, kontaktna številka in naslov za dostavo) predajo pogodbenemu partnerju POŠTA SLOVENIJE d.d.;
 • v primeru servisnih storitev – (tukaj opišite kako je z obdelavo osebnih podatkov)

Pravna podlaga

Vaše osebne podatke obdelujemo na naslednjih pravnih podlagah:

Soglasje posameznika: do preklica, spremembe ali omejitve danega soglasja (namen izhaja iz posameznega soglasja; npr. soglasje za prejemanje e-novic)

Izpolnitev pogodbe / posameznikovega naročila: do konca pogodbenega razmerja ali do poteka garancijskih oziroma jamčevalnih rokov, vendar največ 5 (pet) let po prenehanju pogodbenega razmerja

Naš zakoniti interes*: 5 (pet) let po opravljenem dostopu ali prenehanju poslovnega razmerja, oziroma dokler ne prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine Posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki

Zakon: roke določa posamezen zakon veljaven v RS (davčni predpisi ipd.)

* V tem smislu obdelujemo osebne podatke zaradi:

 • preprečevanja zlorab ali goljufij, tako na škodo spletnih vsebin in interesov in premoženja PODJETJE TRG, kot interesov, premoženja in podatkov Posameznikov,
 • uveljavljanja zahtevkov ali obramba pred zahtevki v upravnih, sodnih ali izvensodnih postopkih,
 • izboljšanja vsebin in splošne kvalitete in funkcionalnosti spletnih strani in izvajanja naših storitev;
 • podatke o dostopu PODJETJE TRG uporablja tudi za izboljšanje delovanja in optimizacijo svojih spletnih strani ter storitev.

Osebnih podatkov ne obdelujemo, kadar interesi ali temeljne pravice in svoboščine Posameznika prevladajo nad našimi zakonitimi interesi (razen v primeru Posameznikovega soglasje, ali kadar smo k obdelavi podatkov zavezani s posebnim predpisom).

Varstvo podatkov in čas hrambe

Ponudnik uporablja ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov. Vse pri ponudniku redno ali honorarno zaposlene osebe, ki imajo dostop do osebnih in drugih podatkov uporabnikov, so seznanjene z dolžnostjo varovanja osebnih in drugih podatkov in so dolžne upoštevati ta določila o varovanju zaupnosti osebnih podatkov in zasebnosti uporabnikov spletne trgovine.

Uporabnik je seznanjen in soglaša, da ponudnik njegove podatke, ki mu jih je posredoval ob registraciji, hrani ves čas, ko ima uporabnik status registriranega uporabnika ali je naročnik e-novic in še eno leto po prenehanju tega statusa oz. preklicu prijave na e-novice. Ostale podatke lahko hrani, dokler je to nujno potrebno za dosego namena, za katerega so bili podatki zbrani, nato pa jih trajno izbriše ali učinkovito anonimizira, tako da določenega podatka ni več mogoče povezati z določenim uporabnikom.

Osebne podatke, ki jih zbiramo na podlagi izrecne privolitve posameznika, obdelujemo za namene, opredeljene s privolitvijo in hranimo do preklica privolitve.

Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla ter ustrezno programsko (protivirusno) zaščito svojega računalnika.

Pravice uporabnikov

Posamezniki lahko od PODJETJE TRG zahtevate dostop do osebnih podatkov, popravek, izbris ali omejitev obdelave vaših osebnih podatkov, imate pravici do ugovora obdelavi in prenosljivosti vaših osebnih podatkov.

Pravica do seznanitve: vedno imate pravico do seznanitve ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki in če se, dostop do osebnih podatkov in naslednje informacije: (a) namene obdelave; (b) vrste zadevnih osebnih podatkov; (c) uporabnike ali kategorije uporabnika, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki; (d) predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja; (e) kadar osebni podatki niso zbrani od vas vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom.

Pravica do popravka: imate pravico, da popravimo netočne osebne podatke v zvezi z vami ter ob upoštevanju namenov obdelave, pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov.

Pravica do izbrisa: pravico imate doseči, da vaše osebne podatke izbrišemo, kadar velja eden od naslednjih razlogov:

(a) osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani; (b) kadar prekličete privolitev, na podlagi katere poteka obdelava in kadar za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga; (c) kadar obdelavi ugovarjate, za njihovo obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi; (d) osebni podatki so bili obdelani nezakonito.

Pravica do omejitve obdelave: pravico imate doseči, da omejimo obdelavo vaših osebnih podatkov, kadar velja en od naslednjih primerov:

(a) kadar oporekate točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki nam omogoča preveriti točnost osebnih podatkov; (b) je obdelava nezakonita, vi pa nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe; (c) vaših osebnih podatkov ne potrebujemo več za namene obdelave, temveč jih vi potrebujete za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov; (d) če ste vložili ugovor v zvezi z obdelavo, ki temelji na zakonitih interesih MP, dokler se ne preveri, ali naši zakoniti razlogi prevladajo nad vašimi razlogi.

Kadar je bila obdelava vaših osebnih podatkov omejena v skladu s prejšnjim odstavkom, se taki osebni podatki z izjemo njihovega shranjevanja obdelujejo le z vašo privolitvijo, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov ali zaradi varstva pravic druge fizične ali pravne osebe.

Pred preklicem omejitve obdelave vaših osebnih podatkov smo vas o tem dolžni obvestiti.

Pravica do prenosljivosti podatkov: pravico imate, da prejmete vaše osebne podatke, ki ste nam jih posredovali, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu, kadar obdelava temelji na vaši privolitvi ali se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi. Na vašo zahtevo, kadar je to tehnično izvedljivo, se lahko osebni podatki neposredno prenesejo k drugemu upravljavcu.

Pravica do ugovora: kadar vaše podatke obdelujemo na podlagi zakonitega interesa za namene trženja, lahko taki obdelavi kadarkoli ugovarjate.

Pravica do vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu: če o vaši zahtevi ne odločimo v zakonskem roku ali vašo zahtevo zavrnemo, imate možnost vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu.

Registrirani uporabniki lahko kadarkoli prenehajo uporabljati spletno trgovino in lahko prekličejo svojo registracijo. To storijo tako, da s pisno izjavo ponudniku sporočijo preklic registracije. Pred podajo izjave o preklicu registracije mora uporabnik ponudniku poravnati vse še neporavnane obveznosti iz naslova opravljenih nakupov v spletni trgovini. Ponudnik bo zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov spletne trgovine v okviru te politike zasebnosti varoval tudi v primeru preklica registracije.

Te pravice vas ne odvežejo obveznosti, ki jih imate po Splošnih pogojih oziroma jih ima do vas sklenjena pogodba z Podjetje TRG d.o.o. Ljubljana.

Kontakt

Morebitna vprašanja v zvezi s to Politiko zasebnosti ter vprašanja v zvezi z zbiranjem, obdelavo in uporabo osebnih podatkov, razkritje, popravek, blokiranje ali izbris podatkov naslovite na elektronski naslov info@podjetje-trg.si ali po telefonu 01 500 14 40 oz. na Podjetje TRG d.o.o. Ljubljana, Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana.

Upravljavec spletne strani vljudno prosi uporabnike, ki se ne strinjajo s to politiko ali njenimi spremembami ali dopolnitvami, da zapustijo spletno mesto in ga tudi v bodoče ne uporabljajo več.

Končne določbe

Upravljavec si pridržuje pravico do spremembe te Politike zasebnosti v skladu z zakonskimi obveznostmi in obveznostmi na ravni EU. Svoje stranke oz. uporabnike naše spletne strani bomo o morebitnih spremembah javno obveščali, zato predlagamo, da si ob obisku naše spletne strani preberete Politiko zasebnosti.

Vsaka sprememba bo datirana z datumom spremembe.

Razširjen obseg pravic od 24. maja 2018 dalje velja tudi za vse, ki so nam osebne podatke posredovali pred tem datumom.

Ljubljana, 24.5.2018

Podjetje TRG d.o.o., Ljubljana