Hidravlični agregat kot vir hidravlične energije, se uporablja v različnih področjih industrije, kot so strojegradnja, lesno predelovalna in prehrambena industrija, proizvodnja plastičnih mas, ladjedelništvo, hidrocentrale.