Hidravlični priključki se uporabljajo za povezovanje hidravličnih cevi ali priključitev hidravličnih cevi na komponente, kot so hidravlični cilindri. Različne vrste hidravličnih priključkov omogočajo pretok tekočine, spreminjanje njene smeri, preusmerjanje ali mešanje. Večina hidravličnih priključkov ima moški in ženski del, ki se združita in tvorita povezavo. Te povezave pomagajo zadrževati in usmerjati tok hidravlične tekočine v prevodniku, hkrati pa preprečujejo puščanje in vzdržujejo tlak. Različne armature omogočajo oblikovalcem spreminjanje smeri pretoka, višine linij ali razdelitev toka.