Hidravlični ventili služijo za usmerjanje, nadziranje in reguliranje pretoka in tlaka hidravlične tekočine, ki jo dobavljajo hidravlične črpalke. Z njimi lahko zaustavimo in usmerimo pretok ali nadzorujemo in reguliramo tlak.