Hidromotor je naprava, sestavljena iz ohišja ter enega ali več rotorjev. Namen hidromotorja je pretvarjati energijo, prenešeno s tekočino, v navor.

Hidromotorji so lahko nastavljivi, kar pomeni da se jim lahko nastavlja izstisljivost, ta se na načrtu delovanja prepozna po simbolu prečrtanim s puščico. Delijo se po:

  • smeri delovanja: enosmerni, dvosmerni in
  • uporabnosti kot črpalka, kar pomeni da je mogoče sam hidromotor uporabljati kot črpalko, če bi le ta preko svoje gredi sprejemal navor.