Za pridobivanje stisnjenega zraka uporabljamo kompresorje, ki tlačijo okoliški zrak na željen tlak. Stisnjen zrak, ki zapušča kompresor je vroč, vsebuje vodno paro, onesnažen je z oljem iz kompresorja ter umazanimi delci. Zato je potrebno stisnjen zrak, ki zapušča kompresor, še pripraviti za uporabo v npr. pnevmatskih ventilih, pnevmatskih cilindrih. Tak zrak najprej ohladimo z vodnim hladilnikom, nastali kondenzat pa izpuščamo z avtomatskim izpustom. Preostalo vlago izločimo iz stisnjenega zraka tako, da zrak sušimo. Voda namreč povzroča korozijo in nezanesljivo delovanje pnevmatskega krmiljenja in pnevmatskih aktuatorjev. Razvod stisnjenega zraka je izveden s kovinskimi ali plastičnimi cevmi, priporočljivo je, da na najnižji točki razvoda poskrbimo za izpust kondenza z vgradnjo izpustnega ventila. Pred vsakim porabnikom stisnjenega zraka vodimo zrak skozi enoto za pripravo zraka tako imenovana PRIPRAVNA GRUPA, katero sestavljajo naslednji elementi: filter zraka, regulator tlaka, naoljevalnik. Naloga pripravne enote je komprimiran zrak očistiti, naoljiti (odvisno od aplikacije) in ga pod določenim tlakom spustiti na delovno mesto. Že pripravljen stisnjeni zrak shranjujemo v shranjevalnikih – rezervoarjih. Shranjevalniki komprimiranega zraka se vgrajujejo med kompresorje stisnjenega zraka in porabnike stisnjenega zraka, da zagotavljajo nemoteno oskrbo komprimiranega zraka.