Avtomatizacija procesov vodi k višji kvaliteti izdelka, povečanje proizvodnih zmogljivosti in produktivnosti virov. Z uporabo nadzornih sistemov se omogoča bolj humano rokovanje z industrijskimi procesi, saj je operatersko mesto prestavljeno v bolj varno in čistejše okolje nadzorno-komandnega prostora in hkrati omogoča celovit pregled nad delovanjem sistemov.

Naše rešitve sistemov procesnega vodenja tako sledijo ciljem:

  • Povečanja kakovosti in ponovljivosti proizvodov
  • Zmanjšanja proizvodnih nihanj
  • Skrajšanja proizvodnega cikla in posledično povečanja količine produkta
  • Odkrivanja ozkih grl v proizvodnji
  • Implementacije rešitev za hitro arhiviranje podatkov za namene kompleksnih analiz procesov
  • Varčevanja z energijo
  • Olajšanja dela operaterja in povečanje nadzora iz nadzornih centrov